17-10-2016

Relacja z Fitness Management Maraton META.

 

27- 28 września odbyła się konferencja poświęcona skutecznemu zarządzaniu obiektami fitness Fitness Management Maraton META. Poza zawsze arcyciekawymi branżowymi rozmowami w kuluarach, nie zabrakło interesujących dyskusji i wykładów.

Bardzo intrygujące dane zaprezentowali Robert Kamiński (prezes Polskiego Związku Pracodawców Fitness) i Łukasz Balicki (prezes Efitness). Otóż średnia publikowana cena miesięcznego karnetu typu open w Polsce wynosi zaledwie 28 Euro. Tylko w Turcji oraz Rosji jest niższa i wynosi 11 Euro. Za tan sam karnet trzeba zapłacić wyższą kwotą w pozostałych europejskich krajach, aż 4 razy więcej w Szwajcarii, Danii, Norwegii, Szwecji. Omawiana cena z roku na rok jest coraz niższa. W 2012 roku wynosiła 151 złotych. W tamtym roku za karnet kosztował już o 20 złotych mniej. W tym roku średnia cena transakcyjna osiągnęła poziom 110 złotych.

Według raportu polskie kluby fitness w celu pozyskania klientów wykazują coraz większą tendencję do dawania gratisów. Przy malejącej cenie karnetu wzrasta cena wejścia, w związku z coraz niższą liczbą wejść. Radzimy sobie z pozyskaniem klientów, ale nie potrafimy go zatrzymać. Newralgiczne momenty to 3 miesiąc, początek drugiego i trzeciego roku.

Dane liczbowe oraz wnioski płynące z dyskusji przeprowadzonych w panelach poświęconych poszczególnym segmentom branży fitness wskazują jednoznacznie: Nasz rynek jeszcze nie osiągnął dojrzałości. Konieczna jest dalsza segmentacja i doskonalenie biznesowe.

Najwięcej emocji wzbudził jednak pojedynek na argumenty. Poza mną uczestnikami pojedynków byli doradcy i eksperci: Krzysztof Pakulec (FIT MB), Sebastian Goszcz (Espresso Fitness Business Solutions), Mikołaj Nawacki (Calypso), Tomasz Napiórkowski (X-Sports Group) i Adam Żerkowski (Saturn Fitness Centrum).

W większości kwestii zdania były podzielone. Zarówno system progowy rozliczania trenerów personalnych miał swoich zwolenników, jak i opłata licencyjna. Obrońcy pierwszej opcji zwracali uwagę na większą sprawiedliwość systemu, zwolennicy drugiej na łatwość i przejrzystość. Podobnie było w przypadku dyskusji, czy w dziale obsługi klienta powinny pracować osoby po 30 roku życia czy studenci. Stronnicy zatrudniania studentów wskazywali na niższe koszty, przeciwnicy na zaangażowanie i dojrzałość.

Dyskusja dotycząca ceny karnetu przedpołudniowy została sprowadzona do jednego wniosku: wprowadzanie karnetów dopołudniowych nie ma sensu. Osoby korzystają z klubu w tych godzinach nie ze względu na niższą cenę, ale swój czas wolny.

Najbardziej zaskakująca była dla mnie bezapelacyjna przewaga osób opowiadających się za opcją „Klient lojalny powinien płacić więcej”. Manipulacja ceną jest niestety najczęściej stosowaną metodą pozyskiwania klientów. Nowy klient płaci dużo mniej lub dostaje „gratisy”. W stosunku do stałych klientów manipulacji ceną nie stosuje się, ponieważ wiadomo, że nie działa. O stałym kliencie pamięta się wtedy, gdy ma do uregulowania zaległą płatność. Czy nie powinno być tak, że lojalny klient jest przez klub nagradzany za systematyczność? Czy nie powinno być tak, że sam wybiera, czy chce być nagrodzony rabatem czy upominkiem?

Rozbieżne poglądy w bieżących branżowych kwestiach ekspertów fitness wskazują jednoznacznie: nie istnieje jedna droga osiągania sukcesu, ale nie wszystkie drogi do niego prowadzą. Uczmy się od najlepszych!

Małgorzata Burdziełowska

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty