19-02-2017

Zarządzanie przez cele.

 

Czy do tej pory skupiałeś się głównie na bieżących zadaniach i „gaszeniu pożarów”? Twoi pracownicy systematycznie zgłaszają się po podwyżkę z uwagi na staż, a Ty nie jesteś zadowolony z efektów ich pracy? Odnosisz wrażenie, że cała odpowiedzialność za wynik klubu spoczywa na Twoich barkach? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, koniecznie przeczytaj ten artykuł. Przedstawiam w nim dekalog zarządzania przez cele, znakomitego panaceum na przedstawione dolegliwości.

1. Określ misję i strategię swojej firmy. Jakie są intencje Twojej działalności? Jakie są wartości i zasady firmy? Jak będzie wyglądał Twój biznes w przyszłości, za kilka lat?
2. Stwórz zestaw celów strategicznych i organizacyjnych.
3. Opracuj budżet, określając cele w wymiarze finansowym. Jaki będzie roczny, kwartalny i miesięczny przychód ze sprzedaży członkowstw, treningów personalnych czy suplementów?
4. Na podstawie celu finansowego opracuj konkretny plan jego realizacji wraz ze wskaźnikami marketingowymi. Formułując cele obserwuj tendencje, zmiany zachodzące w Twoim otoczeniu i przewiduj przyszłe zachowania klientów. Na jakiej podstawie klient będzie podejmował decyzję o wyborze klubu fitness? Co będzie dla niego kluczowe? Lokalizacja, cena, prestiż, zakres usług? Do jakiej nowej grupy docelowej chcesz dotrzeć i w jaki sposób? Co, dlaczego i jak wdrożysz w zakresie innowacyjnych rozwiązań?
5. Cel podziel na części i przydziel każdą z nich podwładnym. Pamiętaj o możliwości zaproponowania przez podwładnego celów indywidualnych, składających się na realizację Twoich celów, które bezwarunkowo musi znać i rozumieć. Pozostaw pracownikowi swobodę w doborze narzędzi i metod, za pomocą których zrealizuje postawiony przed nim cel. Jeśli jest taka konieczność zmodyfikuj propozycję lub zdefiniuj zamierzenia wspólnie z pracownikiem. Przydatne będą pytania: Co chcesz osiągnąć? W jaki sposób osiągniesz cel? Ilu klientów pozyskasz? W jaki sposób będziesz ich pozyskiwał? Jakie narzędzia wykorzystasz? W jakim czasie? Jak chcesz być postrzegany przez klientów? Jaki wizerunek chcesz zbudować? W jaki sposób będziesz budował własną markę? W jaki sposób będziesz budował trwałe relacje z klientami? Jak zdobędziesz ich zaufanie i wiarygodność? Co jest Ci potrzebne do realizacji celu? Pamiętaj o kluczowym pytaniu o motywację: Dlaczego chcesz osiągnąć dany cel?
6. Stwórz plany działań dla każdego pracownika. Co, gdzie, kiedy i w jaki sposób ma być realizowane?
7. Określ kluczowe rezultaty.
8. Opracuj standardy pracy.
9. Stwórz procedury i zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach.
10. Daj zespołowi pewien zakres swobody w fazie wykonawczej. Jeśli cele były ustalane przez pracownika samodzielnie, ale realistycznie i z pełnym zaangażowaniem, ryzyko niepowodzenia nie istnieje.

Jakie będziesz miał korzyści zarządzając w ten sposób? Po pierwsze zwerbalizujesz oczekiwania wobec pracownika, będziesz je egzekwował, przez co poprawisz jakości pracy. Opracowanie sprawiedliwej i opartej na obiektywnych kryteriach oceny podwładnego umożliwi Ci adekwatne nagradzanie i awansowanie. Zakresy odpowiedzialności Twoich pracowników staną się precyzyjne i faktycznie przestrzegane. Co najważniejsze – współuczestnictwo w procesie decyzyjnym oraz samodzielne formułowanie celów zdecydowanie wzmocni motywację Twojego pracownika, dając przekonanie, że wykonując zadania firmy realizuje własne potrzeby i dążenia.

Dlaczego zarządzanie przez cele jest skuteczne? McGregor wyróżnił dwa typy założeń, którymi kierują się menedżerowie w postępowaniu z pracownikami. Teoria X zakłada, że człowiek jest z natury leniwą istotą i wymaga w pracy ścisłego nadzoru. Według teorii Y człowiek jest zmotywowany do pracy, której widzi celowość. Gdy jego praca ma cel (sens) jest zdolny do samokontroli i odpowiedzialnych zachowań. Twój pracownik będzie realizował długofalowe zamierzenia firmy, gdy określi cele indywidualne i zadania samodzielnie. Wyznaczenie celu będzie bodźcem motywującym do działania! Oczywiście nie obejdzie się bez zakomunikowania pracownikom założeń strategicznych i oceny planów indywidualnych z punktu widzenia ich zbieżności z Twoimi dążeniami. Zadania, które stawia sobie jednostka, muszą przyczyniać się do realizacji zamierzeń firmy.

„Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem” słusznie zauważył Carl Gustav Jung. Brak jasno określonych celów powoduje, że biznes jest skazany na dryfowanie, niczym statek bez steru. Trudno też wymagać efektów od pracowników, jeśli wcześniej nie zostały określone oczekiwania. Z drugiej strony Twój klub to żywy organizm o ewaluujących potrzebach, który może bardzo źle znosić sztywną, z góry określoną narrację.

Małgorzata Burdziełowska

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty