12-09-2017

Wymogi prawne związane z otwarciem klubu fitness.

 

W celu otworzenia własnego klubu fitness nie trzeba wcześniej zdobyć jakichkolwiek zezwoleń, licencji czy koncesji. Oznacza to zatem, że każdy może założyć i prowadzić  klub fitness. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniej formy prawnej np. jednoosobowa działalności gospodarcza, spółka jawna czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Następny etap to wybór lokalu. Jeżeli nie posiadamy takiego pomieszczenia na własność, alternatywą jest najem.  W przypadku umowy najmu warto pamiętać, aby taką umowę podpisać w formie pisemnej. W umowie tej powinny znaleźć się postanowienia, które będą zabezpieczały interes właściciela klubu fitness jako najemcy. Przede wszystkim w umowie należy dokładnie wskazać czas trwania najmu (czas określony czy nieokreślony), datę wydania lokalu oraz ewentualne kary umowne za opóźnienie w jego wydaniu. Warto również zapisać w umowie, iż wysokość czynszu pozostanie niezmieniona przez cały okres najmu a przepisy umożliwiające wynajmującemu podwyższenie czynszu lub zmianę sposobu jego obliczania, nie będą miały zastosowania. W umowie powinny również znaleźć się postanowienia, które regulować będą kwestię rozliczeń związanych z nakładami, jakie poczynione zostały na lokal w celu jego przystosowania do prowadzenia działalności. 

Gdy już mamy odpowiedni lokal, należy sprawdzić czy nie będzie potrzebna zmiana sposobu jego użytkowania. Dodatkowo lokal ten musi spełniać określone wymogi budowlane. Klub fitness powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu.  Wejście do siłowni może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników, ale nie może przebiegać przez pomieszczenia, w których nie są świadczone usługi fitness.

W lokalu należy wydzielić następujące pomieszczenia:
– Miejsce, w którym będą prowadzone treningi i inne zajęcia fitness,
– szatnię,
– poczekalnię dla osób korzystających z klubu fitness,
– pomieszczenie sanitarnohigieniczne dla osób trenujących i pracowników klubu,
– miejsce na pojemniki na odpady,
– miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości.

Na właścicielu klubu fitness spoczywa również obowiązek odpowiedniego rozmieszczenia przyrządów do ćwiczeń i sprzętu w taki sposób, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo trenujących osób.

Klub fitness musi spełniać także odpowiednie warunki sanitarne. W klubie obowiązkowo musi znaleźć się szatnia. W szatni poza pomieszczeniem do przechowywania odzieży powinno być także pomieszczenie sanitarne z bezpośrednim dostępem z pomieszczenia, z szafkami i  odzieżą. Pomieszczenie do przechowywania odzieży musi być dostosowane do maksymalnej ilości osób (nie może być mniejsza niż 0,5 m2/os) z jednoczesnym wyposażeniem w szafki lub wieszaki na odzież dla każdego ćwiczącego. W każdym pomieszczeniu sanitarnym musi być 1 natrysk dla 10 osób, 1 umywalka dla 10 osób oraz 1 ustęp. W przypadku braku odrębnych szatni dla kobiet i mężczyzn, w szatni powinna być wydzielona przebieralnia.

W przypadku pomieszczeń, w których odbywają się treningi i zajęcia fitness, obowiązkiem jest montaż klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej. Jeżeli klubie fitness jest możliwość skorzystania z solarium, usług masażysty czy łaźni parowych, koniecznym jest montaż w tych pomieszczeniach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, podciśnieniowej. Każda z osób korzystająca z tych przyjemności powinna używać ochraniaczy na stopy. Dodatkowo w pomieszczeniach masażu należy zamontować umywalkę, dozownik na mydło w płynie oraz miejsce na ręczniki. Wysokość pomieszczenia solarium nie może być niższa niż 2 m. Pomieszczenie to należy wyposażyć w ręczniki jednorazowe, środki dezynfekcyjne oraz szafkę lub wieszak na odzież klientów. Łóżka lub kabiny muszą posiadać nawiewy oraz informację o dezynfekcji po każdorazowym użyciu.

Warto również pamiętać o wydzieleniu w klubie fitness pokoju socjalnego dla personelu, z szafkami lub wieszakami na odzież oraz rzeczy osobiste. Dbając o zdrowie i komfort osób trenujących należałoby wprowadzić w klubie fitness całkowity zakaz palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty