28-01-2018

Czy można pozwać trenera personalnego do sądu za brak efektów?

 

Nowy rok za nami a wraz z nim noworoczne postanowienia. Zapewne wielu z Was obiecało sobie, że w 2018 r. poprawi wygląd swojej sylwetki. Obietnica złożona zatem kolejny krok to zapisanie się do klubu fitness. W ostatnim czasie na popularności zyskuje korzystanie z usług trenera personalnego. W związku z tym Ty również ulegasz temu trendowi i zaczynasz współpracować z trenerem. Mija pół roku intensywnych treningów a Ty wciąż nie widzisz efektów swoich ćwiczeń? Wymarzony strój nadal nie pasuje? Ty nie masz sobie nic do zarzucenia i uważasz, że winę za to ponosi Twój trener? Czy w związku z tym możesz go pozwać do sądu za brak efektów?

Nie wiem czy wiesz, ale z chwilą rozpoczęcia współpracy ze swoim trenerem zawierasz z nim umowę. Nie zawsze umowa aby była skutecznie zawarta musi mieć formę pisemną. Jednym ze sposobów zawarcia umowy jest sposób dorozumiany (per facta concludentia) lub umowa ustna. Z reguły umowa jaka łączy trenera i osobę trenującą to umowa zbliżona swoimi postanowieniami do umowy zlecenia do której zastosowanie mają przepisy art. 734 i następne kodeksu cywilnego. 

Charakterystyczną cechą umowy zlecenia jest to, że istotne znaczenie ma jakość wykonywanej pracy (usług) na rzecz zleceniodawcy, która niekoniecznie będzie prowadzić do określonego rezultatu – co jest przedmiotem umowy o dzieło. Zleceniobiorca ponosi zatem odpowiedzialność za samo „staranne działanie”, nie zaś za jego rezultat. Obowiązkiem trenera jest zatem prowadzenie zajęć z uwzględnieniem zakresu wiedzy klienta o treningach oraz jego stanu zdrowia. Jako profesjonalista trener zobowiązany jest czuwać nad tym, aby klient właściwie wykonywał ćwiczenia w sposób adekwatny do swojego stanu zdrowia oraz stopnia zaawansowania. Ponadto w zakres obowiązków trenera może wchodzić poradnictwo dietetyczne dla klienta. Trener powinien zatem wypytać klienta m.in. o jego nawyki żywieniowe, tryb pracy, wiek, stan zdrowia i dopiero w oparciu o te wiadomości ułożyć właściwy program żywieniowy. Jeżeli trener sprosta powyższym obowiązkom to uznać należy, iż dochował należytej staranności w realizacji umowy jaką zawarł ze swoim klientem i tym samym nie może ponosić odpowiedzialności za brak efektów klienta. Oczywiście trenera zwalnia z odpowiedzialności także okoliczności niestosowania się przez klienta do programu ćwiczeń oraz planu żywienia.

Kiedy można pozwać trenera personalnego?

Trener personalny może spodziewać się pozwu sądowego w sytuacji kiedy ułożył niewłaściwy program ćwiczeń dla klienta nie biorąc jednocześnie pod uwagę jego stanu zdrowia oraz dotychczasowego doświadczenia treningowego. Odpowiedzialność trenera wystąpi również wtedy kiedy okaże się, że on sam nie ma wystarczających kwalifikacji i doświadczenia w zakresie sporządzania planów treningowych. Krótko mówić kiedy sam jest początkującym. Ponadto trener będzie odpowiedzialny również w sytuacji gdy zobowiązał się ułożyć klientowi dietę treningową nie mając odpowiedniej wiedzy w tego typu sprawach.   

Z powyższego nasuwa się jeden wniosek! Przed rozpoczęciem współpracy z trenerem personalnym sprawdź czy posiada on odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty