25-02-2018

Blog klubu fitness lub trenera personalnego – ewentualne problemy prawne.

 

W ostatnim czasie zapanowała moda na blogi. Nie ominęła ona również branży fitness. Nie ma się co dziwić, ponieważ blog to jeden ze skutecznych środków promocji usług oraz dotarcia do grona nowych klientów.  Z tego narzędzia promocji korzystają również kluby fitness czy trenerzy personalni. Jak widać na przykładzie blogfit.pl dotyczy to także konsultantów. Czy w związku z założeniem i prowadzeniem bloga możemy spodziewać się jakiś problemów prawnych?

Zanim udzielę odpowiedzi na powyższe pytanie, tytułem wstępu, przedstawię Ci kilka istotnych zagadnień z prawa prasowego. Nie wiem, czy wiesz, ale wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy (art. 20 ust. 1 prawa prasowego). Prawo prasowe definiuje dziennik jako ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu. Czasopismem natomiast jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku; przepis ten stosuje się odpowiednio do przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu innego niż określony powyżej. Wydawanie dziennika lub czasopisma bez jego rejestracji jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5000 zł.

Co z tym wszystkim wspólnego ma prowadzenie bloga? Jak się okazuje bardzo dużo.

Ostatnio głośna była w social media sprawa autora bloga wikiduszniki.pl. Zawiadomienie o niezarejestrowanym tytule prasowym złożył ówczesny i krytykowany na łamach bloga wójt gminy Duszniki Adam Woropaj. Oskarżycielem w sprawie była komenda policji, która wniosła o ukaranie obwinionego karą grzywny w wysokości 200 zł. Sąd Rejonowy w Szamotułach uznał blogera za winnego niezarejestrowania tytułu prasowego, odstępując jednocześnie od orzeczenia kary. Autor bloga nie zgodził się z decyzją Sądu i złożył apelację do Sądu Odwoławczego. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że bloga nie można zakwalifikować jako dziennika w rozumieniu prawa prasowego, a zatem nie podlega on obowiązkowi rejestracji. 

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty