26-03-2018

Klub fitness jako jednoosobowa działalność gospodarcza – wady i zalety.

 

Patrząc na ilość zarejestrowanych firm w Polsce, nie da się ukryć, że jednoosobowa działalność  gospodarcza jest jedną z najpowszechniejszych i najłatwiejszych form prowadzenia biznesu. Jej atrakcyjność polega na tym, że to jeden właściciel, którym może być tylko osoba fizyczna, samodzielnie zarządza firmą oraz ponosi pełną odpowiedzialność za jej długi.

Zakładając klub fitness lub siłownię w formie jednoosobowej działalności gospodarczej musisz pamiętać o zamieszczeniu w nazwie firmy swojego imienia i nazwiska. Bez tego nie zarejestrujesz swojej działalności.  Do imienia i nazwiska możesz dodać określenia wskazujące na to, że prowadzisz klub fitness, siłownię czy gabinet odnowy biologicznej.  Zamiast nazwy „Jan Kowalski” możesz stworzyć np. „Fitnessfirst Jan Kowalski”. Taką pełną nazwą musisz posługiwać się na rachunkach i fakturach oraz w korespondencji z urzędami. W przypadku reklamy i promocji swojego biznesu możesz używać skróconej nazwy firmy lub posługiwać się inną.

Jedną z zalet tej formy działalności gospodarczej jest to, iż nie ponosisz żadnych kosztów związanych z jej rejestracją. Rejestracji dokonujesz (osobiście w urzędzie gminy lub elektronicznie) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wypełniając stosowny formularz, w którym podajesz swoje dane, nazwę firmy, przedmiot działalność gospodarczej (PKD – 93.13.Z), datę jej rozpoczęcia oraz wybierasz formę opodatkowania. Musisz również wskazać adres, pod którym znajduje się siedziba Twojej siłowni lub klubu fitness oraz tytuł prawny do lokalu (np. własność, najem, użyczenie).

Kolejnym krokiem jest pójście do Urzędu Skarbowego celem zarejestrowania się jako płatnik VAT (w przypadku wyboru takiej formy do rozliczeń podatkowych) oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych. Jeśli działalność rejestrujesz po raz pierwszy, możesz skorzystać przez pierwsze dwa lata z tzw. niskiego ZUSu. Po dwóch latach przechodzisz na „normalny” wysoki ZUS. Ostatni krok to założenie rachunku bankowego i wybór księgowej. Kolejną zaletą przy tego typu działalności jest prosta księgowość i niskie koszty jej prowadzenia.

Prowadzenie siłowni, klubu fitness lub gabinetu odnowy biologicznej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej ma również swoje wady. W przypadku niepowodzenia biznesu i popadnięcia w długi ryzykujesz nie tylko majątkiem firmy, ale również osobistym. Jednoosobowa działalność gospodarcza na dzień dzisiejszy nie podlega dziedziczeniu. Nie oznacza to jednak, że wraz z Twoją śmiercią zniknie cały majątek firmy oraz jej zobowiązania. Jeśli Twój spadkobierca zechce kontynuować Twoje dzieło, to może, po uregulowaniu spraw spadkowych, zarejestrować działalność na siebie i pod swoim nazwiskiem zacząć prowadzić klub fitness lub siłownie.

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty