09-04-2018

Zarządzanie ludzkim potencjałem.

 

Stworzenie efektywnego zespołu to jedno z zadań menedżera. Praca w tym aspekcie powinna opierać się na rekrutacji, ustaleniu zasad współpracy, wspieraniu rozwoju, ocenie pracy, niekiedy również na kończeniu współpracy.

„Zatrudniaj powoli, zwalniaj szybko”, czyli o procesie rekrutacji i kończeniu współpracy. W pierwszej kolejności określ, kogo szukasz. Zastanów się i zapisz, jakie zadania będzie miał do wykonania kandydat na danym stanowisku, a co za tym idzie, jakie musi posiadać umiejętności, aby mógł sobie z nimi poradzić. Traktuj ten opis jako szablon podkładany pod CV każdej osoby starającej się o pracę w Twoim klubie. Przygotuj arkusz oceny kandydata, na którym znajdą się pytania, jakie chcesz mu zadać. Stosuj zasadę trzech spotkań. Jeśli któryś z kandydatów zrobi na Tobie wrażenie, umów się z nim na kolejne spotkanie, aby potwierdzić słuszność dokonanego wyboru. Odnosząc się do drugiej części cytatu „zwalniaj szybko”, jeśli mimo wcześniejszych starań, pracownik nie będzie przestrzegać zasad współpracy, jego działania będą nieefektywne, musisz pozwolić mu na rozwój poza Twoim klubem.

Wprowadzaj jasne zasady współpracy. Żeby Twoje działania mogły być skuteczne, musisz jasno określić i uzgodnić z pracownikami zasady współpracy. Stwórz szczegółowy zakres obowiązków oraz procedury i instrukcje wewnętrzne dla każdego stanowiska. Przykładowo dla działu sprzedaży i obsługi klienta będą dotyczyły one rozmowy sprzedażowej, touru po klubie, obalania obiekcji, udzielania rzetelnych informacji w oparciu o badanie potrzeb, podpisywania umów. Pamiętaj jednak, że zarówno procedury jak i instrukcje wewnętrzne, jeśli nie będą się sprawdzały w praktyce, powinny być zmieniane. Umów się również, że odstępstwa od ustaleń są podstawą do wyciągania konsekwencji a postępowanie zgodnie z nimi do nagród.

Wspieraj rozwój Twojego zespołu. Już w trakcie procesu rekrutacji musisz również umieć dostrzec w kandydacie potencjał do dalszego rozwoju. Pamiętaj, że odpowiedzialność za rozwój zawodowy spoczywa na Twoich pracownikach. To oni powinni podejmować świadome decyzje, co do dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności. Twoim głównym zadaniem jest wspieranie ich w tym działaniu. Pamiętaj o tym, że rozwój Twoich pracowników to nie tylko kolejne ukończone szkolenie, ale przede wszystkim dobra współpraca na co dzień. Motywuj pracowników do interesowania się branżą fitness, czytania blogów branżowych i publikacji, odwiedzania w innych klubów i czerpania z nich dobrych wzorców.

Ocenianie pracowników. Proces ten jest jednym z trudniejszych. Musisz pamiętać, że ocena nie jest niczym innym jak właśnie procesem udzielania Twoim pracownikom informacji zwrotnej. Ustal z pracownikami krótko i długoterminowe cele i na bieżąco udzielaj feedbacku co do ich realizacji. Za prawidłowo zrealizowane zadanie wyraź swoje uznanie, wskaż na rezultaty z niego wynikające i oczywiście podziękuj. W przypadku nieprawidłowej jego realizacji, pamiętaj, aby pracowników nie poniżać i nie wywoływać u nich poczucia winy. Mów o tym, co czujesz, gdzie zostały popełnione błędy oraz jakiej realizacji oczekiwałeś. Poza codzienną oceną w postaci informacji zwrotnej, dokonuj oceny cyklicznej opartej na arkuszu składającym się z części oceniającej oraz części wskazującej na proponowane zmiany.

Jeśli przeczytałeś ten wpis, to znaczy, że zależy Ci na doskonaleniu umiejętności zarządzania zespołem. Pamiętaj, że “lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę.”

Krzysztof Pakulec

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty