23-04-2018

Klub fitness jako spółka cywilna.

 

Po co nam wspólnik w biznesie?

Z reguły szukamy wspólnika po to, aby był dla nas wsparciem w wychodzeniu z kolejnych dołków lub uzupełnieniem i odciążeniem w codziennej pracy. Warto również pomyśleć o wspólniku, gdy chcemy rozwinąć nasz biznes, a brak nam środków na jego rozwój. Nowy wspólnik może przecież dołożyć się finansowo do naszej firmy. Wspólnik będzie również przydatny wtedy, gdy wyczerpał nam się pomysł w jakim kierunku ma rozwijać się firma. Powiew świeżości z pewnością się przyda.

Gdy już znajdziemy wymarzonego wspólnika, pojawia się kolejny dylemat. Jak sformalizować naszą przyszłą współpracę? Czy zawrzeć umowę, a może założyć spółkę? Jeżeli tak, to jaki rodzaj spółki wybrać? W tym artykule chciałbym zwrócić Twoją uwagę na spółkę cywilną.

Nie ma żadnych przeszkód, aby siłownię lub klub fitness założyć i prowadzić w formie spółki cywilnej. Spółka cywilna to umowa zawarta przez dwie lub więcej osób, zarówno fizyczne podlegające obowiązkowi wpisu do CEiDG, jak i osoby prawne, które wyrażają chęć współpracy w celu uzyskania wspólnego celu gospodarczego. W naszym przypadku tym celem będzie właśnie prowadzenie własnej siłowni czy klubu fitness.

Co powinna zawierać umowa spółki cywilnej? W umowie należy wskazać następujące postanowienia:

1. nazwę i siedzibę spółki,
2. wkłady wspólników (np. środki pieniężne, sprzęt treningowy, nieruchomość),
3. przedmiot i obszar działalności gospodarczej spółki,
4. określenie zakresu uprawnienia do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentowania przez wspólników,
5. określenie udziału w zyskach i stratach spółki,
6. wskazanie okresu na jaki zawarto umowę,
7. postanowienia dotyczące zmiany, wypowiedzenia i rozwiązania umowy spółki,
8. inne prawa i obowiązki wspólników.

Gdy już podpiszecie umowę spółki, kolejnym krokiem jest odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokość 0,5% wartości wkładów, jakie wnieśliście do spółki. Następnie musicie dokonać zgłoszenia spółki do GUS w celu uzyskania numeru REGON oraz do urzędu skarbowego, aby spółce został nadany numer NIP.

Zalety spółki cywilnej:

niskie koszty rejestracji spółki,
brak wymogu minimalnego kapitału założycielskiego,
odpowiedzialność za zobowiązania przez wszystkich wspólników,
możliwość wniesienia do spółki wkładu w rozmaitej formie,
proste zasady zakładania i prowadzenia działalności w tej formie,
– prosty sposób likwidacji,
– duża swoboda kształtowania treści umowy spółki i jej organizacji,
– niskie koszty księgowości.

Wady spółki cywilnej:

– brak podmiotowości prawnej, co powoduje, że wspólnicy nie mogą zawierać umów ze spółką,
– problem z rozstrzyganiem wewnętrznych konfliktów, gdyż nie ma szczegółowych rozwiązań prawnych w tym zakresie,
– odpowiedzialność solidarna bez ograniczeń, całym majątkiem osobistym za zobowiązania zaciągnięte w ramach spółki,
– brak regulacji prawnych pozwalających na wykluczenie jednego ze wspólników ze spółki, gdy np. działa na jej szkodę.

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty