21-05-2018

Klub fitness w formie spółki jawnej.

 

Kontynuując moje poprzednie wpisy o formie prawnej, w jakiej możesz prowadzić swój klub fitness, tym razem chciałbym zwrócić Twoją uwagę na spółkę jawną. Czy opłaca się wybrać taki rodzaj działalności dla Twojego biznesu? Jakie są wady i zalety spółki jawnej? O tym w dalszej części artykułu.

Co to jest spółka jawna?

Spółka jawna różni się od opisywanej wcześniej przeze mnie spółki cywilnej przede wszystkim tym, że to nie wspólnicy, a sama spółka jest przedsiębiorcą. Znaczy to tyle, że spółka może we własnym imieniu zakupić  nieruchomości, zaciągać zobowiązania (np. kredyty lub pożyczki), a także pozywać (np. członka klubu o zaległe opłaty) i być pozywaną (np. o odszkodowanie za wypadek na siłowni). Kolejną zaletą jest to, że do jej założenia i prowadzenia nie jest konieczne posiadanie minimalnego majątku. Wspólnikiem spółki jawnej mogą być jednocześnie osoby fizyczne jak i inne spółki np. spółka z ograniczoną odpowiedzialności. W nazwie klubu fitness prowadzonego w formie spółki jawnej musi znaleźć się nazwisko albo firma (nazwa) co najmniej jednego wspólnika oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna” np. Jan Kowalski Fitness i Siłownia spółka jawna.

Umowa spółki jawnej

Spółkę jawną zakłada się poprzez podpisanie umowy spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Minimum jakie musi zawierać umowa spółki jawnej to: firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość (np. środki pieniężne, własność nieruchomości, sprzęt treningowy), przedmiot działalności spółki oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Elementem kończącym proces założenia spółki oraz wymaganym do jej powstania jest jej rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Koszt takiej rejestracji wynosi 600 zł. Warto wspomnieć, że obecnie spółkę jawną można również założyć przez Internet.

Kolejną zaletą spółki jawnej jest to, że wkłady wspólników mogą być zarówno pieniężne, jak i niepieniężne np. jeden wspólnik może wnieść jako wkład sprzęt do ćwiczeń, a drugi lokal będący siedzibą nowo powstałego klubu fitness. W spółce jawnej nie wymaga się powoływania rady nadzorczej i zarządu. W odróżnieniu od spółki cywilnej, wierzyciel spółki jawnej musi w pierwszej kolejności prowadzić egzekucję z majątku spółki (najpierw żądać zapłaty z majątku), a dopiero gdy ta okaże się bezskuteczna, spłata długu może nastąpić z majątku osobistego wspólnika (tzw. subsydiarna odpowiedzialność wspólnika). W przypadku tego rodzaju spółki można korzystać z tzw. uproszczonej księgowości.

Wady spółki jawnej

Spółka jawna posiada również swoje wady. Jedną z nich jest dłuższy, droższy i bardziej rozbudowany proces rejestracji. Kolejną wadą jest obowiązek sporządzania co roku sprawozdania finansowego i składania go do KRS-u, co wiąże się z dodatkowymi opłatami. Nie jest również łatwo wspólnikowi wyjść ze spółki z uwagi na ograniczoną – co do zasady – możliwość zbywania udziałów. Nowa osoba, która wstępuje do spółki musi liczyć się z tym, że  odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki i wspólników, wynikające z działalności spółki (odpowiada za zobowiązania powstałe także przed dniem jej przystąpienia do spółki).

Ze względu na niewielkie korzyści, jak wynika z moich obserwacji, jest to stosunkowo rzadko spotykany rodzaj działalności gospodarczej w branży fitness.

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty