19-06-2018

Klub fitness jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Jeżeli już rozwinąłeś na tyle swój biznes, że osiągasz w miarę wysokie dochody oraz jesteś znaczącym graczem na rynku fitness, powinieneś moim zdaniem rozważyć zmianę formy prawnej swojego klubu na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie sp. z o.o.).

Zaletą spółki jest to, że wspólnicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Nie oznacza to, że nikt nie odpowiada za działalność spółki. W pewnych sytuacjach taką odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu (np. kiedy nie złożyli w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną. Oznacza to, że spółka, a nie wspólnicy, nabywa prawa (np. zakup sprzętu treningowego, nabycie własności lokalu pod klub fitness) i zaciąga zobowiązania (np. poprzez umowę pożyczki, kredytu, leasingu).

Jeżeli chcesz zostać wspólnikiem spółki z o.o. musisz objąć udziały, które łącznie stanowią tzw. kapitał zakładowy. Kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi minimum 5000 zł. Możesz go pokryć poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego lub niepieniężnego np. poprzez sprzęt treningowy, własność nieruchomości.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowe jest powołanie zarządu. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę z o.o. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Jednakże najważniejsze decyzje w spółce z o.o. podejmują sami wspólnicy w formie uchwały. Muszą spotkać się co najmniej raz w roku na zgromadzeniu wspólników. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązuje pełna księgowość, co oznacza wyższe koszty.

Jeżeli chcecie prowadzić klub fitness w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w pierwszej kolejności musicie zawrzeć ze wspólnikami umowę spółki. W tym celu musicie udać się do notariusza. W przypadku umowy spółki z o.o. wymagana jest bowiem forma aktu notarialnego. W umowie spółki z o.o.  powinny się znaleźć następujące elementy:

1. Firma i siedziba spółki (np. FitGym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu).
2. Przedmiot działalności (np. PKD 93.19.Z. Pozostała działalność związana ze sportem, 93. 11.Z. Działalność obiektów sportowych).
3. Wysokość kapitału zakładowego.
4. Określenie, czy wspólnik może mieć więcej, niż jeden udział.
5. Liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez wspólników.
6. Czas trwania spółki, jeżeli nie jest nieoznaczony.

To absolutne minimum bez którego nie zarejestrujesz spółki. Dodatkowo w umowie możesz uregulować inne kwestie np. związane zbyciem udziałów czy ich umorzeniem. Następny krok to rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Opłata od wniosku wynosi 600 zł. W chwili obecnej może również zarejestrować spółkę z o.o. przez Internet.

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty