23-07-2018

Jak opracować standardy pracy trenerów?

 

Kluby fitness są coraz większe, lepiej wyposażone i oferujące coraz tańsze usługi. Zdajemy sobie coraz bardziej sprawę, że wyróżnikiem może być dziś kadra świadcząca ponadstandardową obsługę klienta, między innymi trenerzy pełniący rolę gospodarzy, troszczący się o utrzymanie motywacji, a przez to aktywności klubowiczów na wysokim poziomie.

Tak, słyszałam i widziałam, w wielu klubach to nie działa tak pięknie. Zdarza się, że trenerzy nie witają klientów, jeśli rozmawiają to tylko z ulubionymi, a większość czasu spędzają przy swoim stanowisku wpatrzeni w telefon lub komputer. Możesz tej sytuacji uniknąć, we właściwy sposób opracowując i wdrażając standardy pracy trenerów.

1. Zatrudniaj osoby, które mają spójne z Twoimi wartości i zasady, to z nich wynikają zachowania i postawa.
2. Zadbaj, aby określenie standardów stanowiło wspólną pracę całego zespołu. Tylko wtedy ich sensowność obędzie uznana i realizowana na co dzień.
3. Twoja rola jako moderatora jest niezmiernie ważna. Dużo zależy od jakości zadanych przez Ciebie pytań. Zapytaj kadrę: Jakie zasady muszą być wdrożone, by klienci realizując swoje cele, czuli się wyjątkowo ważni i zaopiekowani? W jaki sposób możemy wpływać na motywację klubowiczów do podtrzymywania aktywności? W jaki sposób chcemy się wyróżnić? W jaki sposób chcemy budować marki osobiste trenerów i wizerunek klubu? Jakie są istotne zasady, by trenerzy mogli realizować swoje cele osobiste?
4. Poproś o podawanie przykładów zachowań realizowanych w konkretnych sytuacjach.
5. Standaryzacja nie jest jednorazowym aktem polegającym na ustaleniu kilkudziesięciu najważniejszych zasad, pod którymi należy się podpisać. To permanentnie doskonalący, dynamiczny proces. Systematycznie weryfikuj, co w ocenie trenerów działa bardzo dobrze, a co wymaga poprawy.

Poniżej zamieszczam przykład standardów w formie kodeksu etycznego trenerów:
1. Szanuję prywatność Klubowicza. Nie oceniam, nie udzielam rad w odniesieniu do życia prywatnego.
2. Respektuję system wartości Klubowicza. Nie narzucam rozwiązań, współpracę poprzedzam badaniem oczekiwań i preferencji oraz wywiadem medycznym.
3. Działam etycznie. Odmawiam współpracy, gdy cele Klubowicza są niebezpieczne dla jego zdrowia lub życia lub ich realizacja wymaga podjęcia działań, które wykraczają poza moje kompetencje i możliwości.
4. Rozwijam swoje kompetencje. Jestem świadomy odpowiedzialności za zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka, dlatego systematycznie się rozwijam, uczestnicząc w szkoleniach poszerzających zasób wiedzy i umiejętności co najmniej 4 razy w roku.
5. Działam odpowiedzialnie. Jestem świadomy, że moje zachowania oddziaływują na społeczeństwo, dlatego prowadzę zdrowy styl życia oraz wykazuję się wysoką kulturą osobistą.
6. Dbam o wizerunek klubu. Zamieszczam stosowne treści, niewkraczające na obszar polityki, religii i seksu, promujące zdrowy styl życia i usługi klubu w social mediach co najmniej raz w miesiącu.
7. Identyfikuję się z klubem, uczestnicząc przynajmniej w 75% organizowanych imprez, nosząc strój firmowy oraz identyfikator podczas pracy.

Powodzenia

Małgorzata Burdziełowska

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty