12-08-2018

Ubezpieczenie klubu fitness.

 

Decydując się na założenie i prowadzenie własnego biznesu w formie klubu fitness musisz również liczyć się z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody klientom klubu. Aby zminimalizować ryzyko odpowiedzialności za powstałe szkody można zabezpieczyć się w tym zakresie wykupując odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

Jakie ubezpieczenie i czy jest obowiązkowe?

Z rozmów z właścicielami lub managerami klubów wynika, że do poważniejszych urazów klientów na siłowni, dochodzi bardzo rzadko. Jeżeli takie zdarzenie ma jednak miejsce, to warto, aby klub fitness miał wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Nie jest obowiązkiem klubu fitness posiadanie takiego ubezpieczenia. Jednakże w dalszej części artykułu dowiesz się, dlaczego warto takie ubezpieczenie przez klub fitness wykupić.

Dlaczego warto wykupić OC?

W przypadku, gdy na skutek złego stanu technicznego sprzętu do ćwiczeń, klubowicz odniósł kontuzję, istnieje ryzyko, że klub fitness będzie musiał ponieść niekiedy wysokie konsekwencje natury finansowej. Zgodnie, bowiem z treścią art. 444 kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego koszty np.: koszty leczenia, lekarstw, koszty konsultacji ze specjalistami czy koszty sprzętu rehabilitacyjnego. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Poszkodowany klient może również na podstawie art. 445 kodeksu cywilnego żądać zadośćuczynienia za ból i cierpienie spowodowane szkodą. W razie uszkodzenia mienia naprawienie szkody obejmuje koszty naprawy  zniszczonej rzeczy oraz zwrot utraconych korzyści.

Czym kierować się przy wyborze polisy OC?

Na rynku ubezpieczeń obecnie można spotkać wiele ofert dla klubów fitness. Jak zatem wybrać najlepszą? W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad tym, na jakie ryzyka jest najczęściej narażona nasza działalność a jakie są mało prawdopodobne. Gdy już ustaliliśmy, jakie wypadki najczęściej mogą wystąpić, spróbujmy dobrać polisę odpowiednią do naszych wymagań. Jeśli nie znajdujemy w niej postanowień, o które nam chodzi, warto zapytać agenta, czy istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o sytuacje, które nas interesują. Bardzo ważną sprawą jest dokładne przeczytanie OWU, czyli ogólnych warunków ubezpieczenia. Szczególnie istotne są tam wyłączenia, tj. spis sytuacji, w których nasza polisa OC nie będzie działała.

Posiadanie przez klub fitness odpowiedniej polisy OC to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa finansowego w przypadku wyrządzenia szkody swojemu klientów. To także jeden z istotnych elementów marketingu i wizerunku klubu jako profesjonalisty stawiającego sobie na pierwszym miejscu dbałość o dobro swoich klubowiczów. 

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty