10-09-2018

Publikacja zdjęć osób ćwiczących w klubie fitness.

 

Jedną z form marketingu i reklamy klubu fitness jest zakładanie profilu w mediach społecznościowych. Często na takim profilu znajdziemy zdjęcia lub filmiki z udziałem klientów ćwiczących w danym klubie. Czy publikując takie materiały działamy zgodnie z prawem?

Wizerunek trenującego.

Wizerunek osoby podlega ochronie prawnej. Zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku za pomocą zdjęć lub filmików, wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zezwolenia takiego nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Najpewniejszym zatem sposobem, który uchroni klub fitness od konsekwencji prawnych, jest uzyskanie zgody od osoby znajdującej się na zdjęciu lub filmie, najlepiej w formie pisemnej.

RODO a wizerunek osoby ćwiczącej.

Chcąc publikować i rozpowszechniać zdjęcia klientów, klub fitness nie może zapominać również o RODO. RODO uszczegółowiło zasady publikacji wizerunku innej osoby. Zgodnie z RODO wizerunek osoby stał się elementem danych osobowych, które są definiowane jako dane dotyczące osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania (jesteśmy w stanie ją zidentyfikować bez nadmiernych kosztów lub wysiłku). Nawet, jeżeli identyfikacji mogą dokonać tylko znajomi osoby sfotografowanej na zdjęciu, wizerunku takiego nie można publikować bez jej zgody. Jeżeli zamierzamy przetwarzać zdjęcie z wizerunkiem klienta klubu to obowiązkiem klubu jest poinformowanie o sposobie jego przetwarzania i miejscach publikacji danego zdjęcia lub filmu. Dodatkowo trzeba liczyć się z tym, iż osoba sfotografowana może w każdym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie. W takim wypadku będziemy zobowiązani do usunięcia zdjęć ze wszystkich miejsc, w których ją opublikowaliśmy.

Podsumowanie.

Podsumowując, należy bardzo ostrożnie rozpowszechniać wszystkie informacje, które mogą naruszać prawa innych osób. Wizerunek utrwalony na fotografii lub filmie, a następnie bezprawnie rozpowszechniony, może stać się podstawą odpowiedzialności prawnej. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, należy uzyskać odpowiednią zgodę, a w przypadku jej braku – zdjęcia nie publikować.

W kolejnym artykule opowiem Tobie o tym, jakie konsekwencje prawne czekają Cię, jeżeli publikujesz wizerunek osoby w sposób niezgodny z ww. zasadami. 

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty