08-10-2018

Jakie kary grożą za rozpowszechnianie wizerunku?

 

W ostatnim moim artykule miałeś okazję dowiedzieć się, jak zgodnie z prawem publikować zdjęcia lub filmiki z udziałem trenujących klientów klubu. Natomiast w tym materiale chciałbym opowiedzieć Ci o tym, jakie konsekwencje prawne czekają Cię, jeżeli opublikujesz wizerunek osoby w sposób niezgodny z przepisami.

Zgodnie z treścią art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych osoba, której wizerunek został bezprawnie rozpowszechniony może żądać od klubu fitness zaniechania naruszania jej wizerunku. W razie dokonanego naruszenia klub fitness może zostać zobowiązany do usunięcia skutków naruszenia wizerunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia o odpowiedniej treści (np. przeprosiny na fanpage klubu lub w lokalnej prasie). Klient którego wizerunek został bezprawnie opublikowany może żądać także zapłaty sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zobowiązać klub fitness do zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. 

Wizerunek osoby to także dobro osobiste chronione na gruncie prawa cywilnego. W takim przypadku klient, którego wizerunek bezprawnie wykorzystano, może domagać się od klubu fitness zgodnie z treścią art. 24 k.c. zaniechania korzystania z jego wizerunku. Ponadto osoba taka może żądać usunięcia skutków naruszenia jego prawa poprzez w szczególności złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Naruszający prawo klub fitness może zostać również zobowiązany do zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.  

Z poprzedniego artykułu dowiedziałeś się również, że wizerunek osoby to zgodnie z RODO dana osobowa, a jego rozpowszechnianie stanowi także przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym właściciel klubu fitness udostępniając wizerunek klienta bez jego zgody może narazić się w myśl przepisów RODO na odpowiedzialność finansową nawet do 20.000.000 EURO lub do 4% rocznego światowego obrotu, w zależności od tego, która kara jest dotkliwsza.

Ponadto udostępniając wizerunek osoby bez jej zgody można narazić się na odpowiedzialność karną z art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty