28-10-2018

Dlaczego warto opracować budżet klubu fitness?

 

Znasz powiedzenie: „If you fail to plan, you plan to fail”? Dokładnie tak, przez brak planu i kontroli nad wydatkami i znajomości pożądanej wysokości wpływów możesz doprowadzić swój biznes do utraty płynności, a ostatecznie do bankructwa.

Podstawowym narzędziem ułatwiającym optymalne zarządzanie kosztami czy sprzedażą jest budżet. Właściwie przygotowany ułatwi Ci dynamiczny rozwój biznesu i kształtowanie przyszłości firmy po Twojej myśli.

Dlaczego warto?

1. Stabilny rozwój. Budżet ułatwia zaplanowanie stopniowego, zrównoważonego rozwoju. Świetnie obrazuje, w którym momencie osiągniesz punkt rentowności i umożliwia określenie stopy zwrotu inwestycji. Analiza budżetu pokaże Ci, czy prowadzenie działalności jest w ogóle opłacalne. Właściwie określając tempo wzrostu przychodów czy uwzględniając sezonowość charakterystyczną dla naszej branży będziesz mógł określić, jakie zabezpieczenie zapewni firmie zachowanie płynności finansowej.
2. Cel. Gdy już policzysz, jakie koszty musisz ponieść w związku z prowadzeniem działalności i doliczysz swoją marżę, będziesz miał punkt wyjścia do określenia pożądanych przychodów i ich źródła (członkostwa, sprzedaż produktów, sprzedaż usług dodatkowych), a na tej podstawie do przygotowania konkretnych założeń ilościowych i jakościowych.
3. Kontrola kosztów. Budżet pozwala nie tylko na planowanie wydatków i trzymanie ich w odpowiednich ryzach. Zdecydowanie ułatwi Ci zarządzanie, jeśli Twoi pracownicy będą wiedzieli, ile miesięcznie mogą wydać na marketing, materiały biurowe czy środki czystości i nie będzie konieczności, by z każdym wydatkiem zgłaszali się do Ciebie po akceptację. Budżet pozwala określić, jaki czynsz czy wysokość wynagrodzeń sprawia, że biznes jest wciąż rentowny.

Właściwie opracowany stanie się podstawą do podejmowania kluczowych decyzji, co zapewni stabilny rozwój firmie, ułatwi określanie pożądanych wpływów i optymalnych kosztów. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak go przygotować, zapraszam Cię do kolejnego artykułu już za miesiąc.

Małgorzata Burdziełowska

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty