02-02-2019

Umowa trener personalny – klient.

 

Dokładnie rok temu na blogfit.pl opublikowałem mój artykuł pt. „Czy można pozwać trenera personalnego do sądu za brak efektów?” Do tej pory nie słyszałem jednak o takiej sprawie sądowej,  którą klient wytoczył swojemu trenerowi personalnemu. Nie oznacza to jednak, że takich spraw w przyszłości w sądach nie będzie! Jak zatem trener personalny powinien zabezpieczyć się na wypadek konieczność odwiedzenia sądu? Grunt to dobrze spisana umowa ze swoim podopiecznym! Jak powinna wyglądać „idealna” umowa trenera personalnego z klientem?

Rodzaj umowy

Na początku przypomnę, że umowa jaka łączy trenera i osobę trenującą, to umowa zbliżona swoimi postanowieniami do umowy zlecenia, do której zastosowanie mają przepisy art. 734 i następne kodeksu cywilnego. Cechą takiej umowy jest to, że trener ponosi odpowiedzialność za samo „staranne działanie”, nie zaś za jego rezultat.

Obowiązki stron

Zgodnie z taką umową, trener zobowiązuje się do świadczenia na rzecz swojego klienta usług w zakresie prowadzenia treningów personalnych i/lub usług dietetycznych. Ważnym elementem takiej umowy są obowiązki stron. Warto zatem w sposób szczegółowy wymienić jakie obowiązki spoczywają na podopiecznym. Mogą to być m.in.:

Przedstawienie przed przystąpieniem do pierwszego treningu personalnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń.
Informowanie o bieżącym stanie zdrowia i zmianach, które może mieć znaczenie dla uczestnictwa w treningach.
Punktualność na zajęciach.
Posiadanie odpowiedniego stroju treningowego.
Obowiązek stosowania się do poleceń i wskazówek trenera.

Do obowiązków trenera, jakie powinny zostać zawarte w umowie, należy przede wszystkim prowadzenie zajęć z uwzględnieniem zakresu wiedzy klienta o treningach oraz jego stanu zdrowia. Warto dodać oświadczenie, że trener posiada wszelkie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie.

W umowie strony powinny dokładnie uregulować kwestie związane z ustaleniem i odwoływaniem treningów personalnych. W interesie Trenera jest wpisanie do umowy prawa zastępstw podczas treningów na wypadek choroby czy innych zdarzeń losowych. 

Pozostałe postanowienia umowy

W umowie nie może zabraknąć także zapisów dotyczących wynagrodzenia trenera oraz zasad płatności przez klienta. Jednym z najważniejszych elementów umowy są również postanowienia dotyczące czasu jej obowiązywania. Należy pamiętać o wpisaniu w umowie, czy jest ona zawarta na czas określony czy też nieokreślony. Warto uregulować kwestie związane z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy np. za 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia. Można również wpisać przykłady, kiedy każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku trenera personalnego może to być w sytuacji, gdy klient nagminnie spóźnia się na zajęcia, odwołuje je bez podania przyczyny czy zalega z płatnościami wynagrodzenia.  Jeżeli chodzi o klienta to może on rozwiązać umowę w przypadku, gdy trener także spóźnia się na zajęcia, kończy je przed umówionym czasem lub odwołuje bez zorganizowania zastępstwa.

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty