11-03-2019

Umowa o catering dietetyczny.

 

W jednym z artykułów autorstwa Krzysztofa mieliście okazję przeczytać o cateringu dietetycznym jako dodatkowym źródle przychodu w klubie fitness. Chciałbym rozwinąć ten temat, a dokładnie rozłożyć na czynniki pierwsze umowę jaką klub fitness zawiera z firmą oferującą taką usługę. 

Przedmiot umowy

Jednym z kluczowych elementów umowy jest dokładne określenie jej przedmiotu. W tej części trzeba dokładnie napisać, że firma cateringowa zobowiązuje się do dostarczania posiłków w pudełkach, natomiast siłownia (klub fitness) zobowiązuje się do odbioru tychże produktów. W tym miejscu określamy również miejsce dostawy, (adres klubu fitness) oraz gdzie przechowywane będą produkty, (najczęściej jest to lodówka na siłowni).

Zamówienia

Kolejnym ważnym składnikiem umowy jest skonkretyzowanie sposobu składania zamówienia na żywność, (telefoniczne, mailowo, lub w inny dowolny sposób), a także ile wynosi czas dostawy liczony od momentu złożenia zamówienia przez siłownię. Nie możemy również pominąć opisu procedury jak postępować w przypadku stwierdzenia wadliwości towarów (produktów). Warto w umowie dodać postanowienie, że jeżeli część/całość dostarczonych produktów żywnościowych jest złej jakości, firma cateringowa odbierze te produkty i dostarczy nowe, w dobrej jakości, na swój koszt. W tym miejscu regulujemy również kwestię, w jaki sposób reklamacja będzie zgłaszana (mailowo, telefonicznie itp.).

Płatności

W przypadku płatności należy określić na jakiej podstawie będziemy wyliczać wartość konkretnego zamówienia, (np. za ilość faktycznie dostarczonych produktów). Następnie wskazujemy w jaki sposób nastąpi płatność, (przelew, gotówka) i na jakiej podstawie (faktura VAT/rachunek). Musimy również określić termin płatności, a także sposób dostarczenia faktury VAT.

Pozostałe postanowienia

W umowie powinno znaleźć się oświadczenie firmy cateringowej w postaci zapewnienia o wysokiej jakości dostarczanych produktów. Taka firma powinna również zobowiązać się, że jakość żywności jest zgodna z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a szczególnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225). Ustawa ta ustala m.in. procedury przechowywania i transportu żywności. Klub fitness powinien również zabezpieczyć swoje interesy na wypadek odpowiedzialności za ewentualne roszczenia skierowane przeciwko niemu, które są związane z dostarczaną żywnością. W tym przypadku w umowie powinna pojawić się regulacja, która stanowi, że tę odpowiedzialność przejmuje w całości firma cateringowa (dostawca). Nie sposób bowiem wyobrazić sobie sytuacji, że np. za zatrucie pokarmowe po zjedzeniu danego produktu ma odpowiadać właściciel siłowni. Dostawca żywności powinien w sposób jasny i zrozumiały wskazać, że w przypadku pojawienia się roszczeń na drodze sądowej, wstąpi w miejsce klubu fitness jako strona postępowania. Tym samym zwalniając siłownię z odpowiedzialności za jakość dostarczanej żywności. Należy również pamiętać o uregulowaniach w zakresie czasu obowiązywania umowy (czas określony lub nieokreślony) oraz o terminach i sposobie wcześniejszego rozwiązania umowy.

Przypomnę, że możliwość dostarczenia posiłków w pudełkach oferuje działający na terenie całej Polski catering dietetyczny Kukuła Healthy Food.

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty