28-04-2019

Ubezpieczenie OC w działalności trenera personalnego.

 

Z roku na rok widać tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o zakładanie własnego biznesu przez trenerów personalnych. Najczęstszą formą prawną jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Własny biznes to nie tylko przyjemność, ale również odpowiedzialność! W swoją działalność trener musi bowiem wkalkulować ryzyko wyrządzenia szkody swoim podopiecznym czy to poprzez wystąpienie kontuzji lub uszkodzenie mienia.  Warto zatem pomyśleć o wykupieniu odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej.

Z jakimi roszczeniami klienta należy się liczyć w przypadku wyrządzenia szkody?

Zgodnie z treścią art. 444 kodeku cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego koszty np.: koszty leczenia, lekarstw, koszty konsultacji ze specjalistami czy koszty sprzętu rehabilitacyjnego. Jeżeli poszkodowany klient utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Poszkodowany klient może również na podstawie art. 445 kodeksu cywilnego żądać zadośćuczynienia za ból i cierpienie spowodowanie szkodą. W razie uszkodzenia mienia naprawienie szkody obejmuje koszty naprawy  zniszczonej rzeczy oraz zwrot utraconych korzyści.

Jakie wybrać ubezpieczenie?

Na rynku ubezpieczeń obecnie można spotkać wiele ofert dla trenerów personalnych.
Jak zatem wybrać najlepszą?  W pierwszej kolejności należy zastanowić się na tym, na jakie ryzyka jest najczęściej narażona nasza działalność a jakie są mało prawdopodobne. Gdy już ustaliliśmy, jakie wypadki najczęściej mogą wystąpić spróbujmy dobrać polisę odpowiednią do naszych wymagań. Jeśli nie znajdujemy w niej postanowień, o które nam chodzi, warto dopytać przedstawiciela ubezpieczyciela, czy istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o sytuacje, które nas interesują. Bardzo ważną sprawą jest dokładne przeczytanie OWU, czyli ogólnych warunków ubezpieczenia. Szczególnie istotne są tam wyłączenia, tj. spis sytuacji, w których nasza polisa OC nie będzie działała.

Podsumowanie

Posiadanie przez trenera personalnego odpowiedniej polisy OC to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa finansowego w przypadku wyrządzenia szkody swojemu klientów. To także jeden z istotnych elementów marketingu i wizerunku trenera albowiem wzrasta jego wiarygodność jako profesjonalisty w oczach klientów. 

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty