11-05-2019

Jak obliczyć rentowność zajęć fitness?

 

Dlaczego warto liczyć próg rentowności klubu fitness czy nawet pojedynczych zająć grupowych? Bez tej wiedzy nie wiesz, ile musisz sprzedać, ilu klientów potrzebujesz, by „wyjść na zero”. Każda dodatkowa sprzedaż, każdy dodatkowy klient, to Twój zysk. Próg rentowności zmienia się, gdy obniżasz cenę karnetu lub wzrastają koszty, na przykład stawka instruktora.

W jaki sposób wyliczyć próg rentowności zajęć grupowych:

1. Zsumuj wszystkie swoje wydatki (czynsz, media, wynagrodzenia, koszty sprzątania, marketingu, itd.). Załóżmy, że wynoszą 150 tysięcy złotych.
2. Oblicz, jaką procentowo powierzchnię stanowi sala fitness w stosunku do pozostałych powierzchni „zarabiających”. Przyjmijmy, że sala fitness i siłownia mają po 150 mkw, więc 50% kosztów „przypada” na salę fitness i 50% na siłownię – po 75 tysięcy złotych.
3. Oblicz, ile na sali fitness odbywa się zajęć fitness. Załóżmy, że mamy ich 250 miesięcznie.
4. Podziel koszty przypadające na salę fitness na miesięczną sumę zajęć. W badanym przypadku będzie to 300 złotych. W ten sposób obliczyłeś koszt pojedynczych zajęć.
5. Do obliczenia progu rentowności potrzebujesz jeszcze średniej ceny za pojedyncze wejście. By ją wyliczyć miesięczne przychody z członkostw podziel przez miesięczną ilość wejść. Na przykład: 200 tysięcy złotych przychodu / 15 tysięcy wejść = 13,3 złotych.
6. Koszt pojedynczych zajęć podziel przez średnią cenę pojedynczego wejścia. W podanym przykładzie będzie to 300 złotych / 13,3 złotych = 22,5 osób. Oznacz to, że potrzebujesz 23 osób, by osiągnąć próg rentowności zajęć grupowych.

Istotnym wskaźnikiem jest również MPS – maksymalna pojemność sali. Dlaczego? Spotkałam się już z klubami, w których próg rentowności zajęć grupowych jest większy od MPS, co oznacza, że bez podwyższenia ceny pojedynczego wejścia lub zmniejszenia kosztów osiągnięcie progu rentowności jest niemożliwe. 

Jak go policzyć?

1. 1 uczestnik zajęć grupowych potrzebuje około 4 mkw., by jego trening był komfortowy, jeśli używa sprzętu (sztangi, step).
2. Na zajęciach bez sprzętu zapewnimy komfort uczestnikom nawet przy 3 mkw.
3. Rower na sali cycling zajmuje 1,5 mkw.
4. MPS dla zajęć ze sprzętem w sali z naszego przykładu wynosi 150 mkw / 4 mkw = 37,5, co oznacza, że maksymalna ilość uczestników zajęć to 37 osób.

Powodzenia!

Małgorzata Burdziełowska

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty