02-06-2019

Co może wrzucić w koszty podatkowe trener personalny?

 

Z roku na rok wzrasta liczba osób korzystających z siłowni lub klubów fitness. W związku z tym pojawia się zapotrzebowanie na rynku pracy także dla trenerów personalnych. Część z nich jako formę zatrudnienia wybiera umowę o pracę lub zlecenia. Jednakże coraz to powszechniejszym jest zakładanie własnych działalności gospodarczych przez trenerów personalnych. Z tym związane są nie tylko przychody, ale i wydatki. Zastanówmy się zatem jaki rodzaj wydatków trener personalny może zaliczyć do kosztów podatkowych?

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Przepisy nie precyzują w sposób dokładny oraz nie zawierają również spisu wydatków jakie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.  Wobec tego jako koszty uzyskania przychodu należy traktować wydatki które niezbędne są dla prowadzenia działalności gospodarczej, a nie mają charakteru osobistego. Nie wszystkie bowiem wydatki można rozliczyć w kosztach podatkowych działalności.

W przypadku trenerów personalnych prowadzących działalność gospodarczą z pewnością do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć będzie można wydatki poniesione na zakup: odzieży sportowej i obuwia sportowego wykorzystywanych przez trenera w trakcie prowadzenia zajęć sportowych; odzieży sportowej i obuwia sportowego przeznaczonych dla klientów trenera i oznaczonych logo jego firmy; sprzętu sportowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. mat, piłek gimnastycznych, gum i innych akcesoriów fitness; karnetów wstępu na baseny, czy do klubów fitness, których cena wkalkulowana jest w cenę świadczonych przez trenera usług.

Do kosztów uzyskania przychodu przez trenera personalnego zaliczyć również można wydatki związane z marketingiem i reklamą. Z tego tytułu rozliczyć można koszty stworzenia strony www, reklamy, wizytówek czy pozycjonowania. Z pewnością trener personalny rozliczy również zakup samochodu jeżeli dojeżdża do swoich klientów, koszty paliwa i napraw samochodu, reklamy na samochodzie czy wydatki na księgowość.

Warto jednak zwrócić uwagę na stanowisko organów podatkowych prezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2016 r. ITPB1/4511-449/16/WM. Zgodnie z jej treścią „Suplementy diety, odżywki, siłownia, basen, masaż – to zakupy osobiste i nie mogą być rozliczone w działalności trenera personalnego prowadzącego zajęcia sportowe.” Swoją decyzję w tym zakresie organ podatkowy uzasadnia tym, że „Nie ulega wątpliwości, że w tak specyficznej działalności gospodarczej, jaką prowadzi Wnioskodawca – odpowiedni wygląd, wysportowana sylwetka mogą mieć wpływ na postrzeganie trenera personalnego wśród obecnych lub potencjalnych kontrahentów. Nie przesądza to jednak że wydatek na zakup wskazanych powyżej rzeczy oraz usług o charakterze osobistym jest wydatkiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, bowiem estetyczny wygląd świadczy o kulturze osobistej i jest niezbędny dla wykonywania wielu zawodów poza sferą działalności gospodarczej. O osobistym charakterze ww. wydatków przesądza – w ocenie organu – również to, że poniesienie ich ma na cel utrzymywanie sprawności fizycznej każdego człowieka, a nie tylko trenera personalnego. Wydatki te zatem nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż są to wydatki, które może ponosić każda osoba fizyczna i to niezależnie od tego, czy prowadzi określoną działalność gospodarczą.” Z powyższego wynika, że nie każdy wydatek poniesiony przez trenera personalnego można rozliczyć w kosztach podatkowych prowadzonej przez niego firmy. Wiele w tym zakresie zależy od decyzji organów podatkowych.

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty