Kamil Wasilewski

Kamil

Adwokat. Prawnik branży fitness. Autor pierwszego w Polsce bloga prawniczego Prawo dla Fitnessu poświęconego branży fitness .

Wykształcenie.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku Prawo. W latach 2017/2018 słuchacz Szkoły Praw Własności Intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie.

Doświadczenie.

Od 2010 r. pracował na stanowisku aplikanta adwokackiego w jednej z wiodących kancelarii prawnych w Poznaniu. Po zdaniu egzaminu adwokackiego w 2014 r. z sukcesem prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Poznaniu. W pracy zawodowej pomaga  przedsiębiorcom 
w rozwijaniu swojego biznesu. Specjalizuje się przede wszystkim w doradztwie prawnym dla podmiotów z branży fitness m.in. klubów fitness, studiów treningowych, dostawców i producentów sprzętu treningowego. Podmioty te wspiera wiedzą w zakresie prowadzenia i ochrony swojej działalności. Autor wielu publikacji o tematyce prawnej dla branży fitness, które można odnaleźć 
w czasopismach takich jak Body Life, Trainer czy Perfect Body.  Jest uczestnikiem i prelegentem największych branżowych konferencji w kraju takich jak m.in. Kongres Bodylife, Kongres FEM, FIWE czy Kongres Fit-Expo Trendy i Innowacje.

 

Korzystanie z usług klubu przez osoby niepełnoletnie.

Czytaj

Czy należy uregulować prawnie zasady wykonywania zawodu TP?

Czytaj

Co może wrzucić w koszty podatkowe trener personalny?

Czytaj

Ubezpieczenie OC w działalności trenera personalnego.

Czytaj

Umowa o catering dietetyczny.

Czytaj

Umowa trener personalny – klient.

Czytaj

Ochrona prawna planów treningowych.

Czytaj

Jak chronić nazwę klubu fitness?

Czytaj

Ochrona prawna logo klubu fitness.

Czytaj

Jakie kary grożą za rozpowszechnianie wizerunku?

Czytaj

Publikacja zdjęć osób ćwiczących w klubie fitness.

Czytaj

Ubezpieczenie klubu fitness.

Czytaj

Umowa klubu fitness z trenerem personalnym – co powinna regulować?

Czytaj

Klub fitness jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czytaj

Klub fitness w formie spółki jawnej.

Czytaj

Klub fitness jako spółka cywilna.

Czytaj

Klub fitness jako jednoosobowa działalność gospodarcza – wady i zalety.

Czytaj

Blog klubu fitness lub trenera personalnego – ewentualne problemy prawne.

Czytaj

Czy można pozwać trenera personalnego do sądu za brak efektów?

Czytaj

Jakie dane osobowe może żądać od klienta klub fitness?

Czytaj

1 2